Bančništvo, finance in kapitalski trgi

 

na področju banćništva. financ in kapitalskih trgov sodelujemo s široko paleto slovenskih in mednarodnih odvetnikov, od butičnih do pisarn uvrščenih v legal 500, iflr 1000 in/ali chambers and partners.

Podprejo vas lahko pri spodnjih in drugih storitvah:

 
  • splošno bančništvo

  • finance (vključno s prevzemi in projektnimi financami)

  • prestrukturiranje dolga in refinanciranje

  • prevzemi in prodaja portfeljev posojil in leasing razmerij

  • trgovanje s terjatvami

  • dolžniški, hibridni in lastniški kapital / trgi lastniškega kapitala, vključno s kapitalskimi transakcijami s področja regulative

  • izvedeni finančni instrumenti, strukturirani finančni instrumenti in listninjenje

  • skladi in upravljanje premoženja

  • storitve s področja regulative in financ pravde s področja bančništva, finančnih storitev in izvedenih finančnih instrumentov