Delovno pravo

 

Odvetniki, ki sodelujejo z nami, lahko svetujejo posameznikom glede vseh vidikov delovnega razmerja.

Dodatno imajo odvetniki izkušnje z nudenjem delovnopravne podpore podjetjem glede vseh vidikov individualnih in kolektivnih delovnih razmerij. med drugim pri ustanavljanju in upravljanju družb ter vzpostavitvi celovitega delovnopravnega sistema znotraj družbe za bodočo skladnost poslovanja. To vključuje zlasti vzpostavitev obveznih evidenc delodajalca, pripravo internih aktov ter pogodb o zaposlitvi z delavci in vodstvenim kadrom, kot tudi reševanje delovnopravnih vprašanj glede obstoječih pogodbenih razmerij med družbo in delavci. Prav tako imajo odvetniki dolgoletne izkušnje pri svetovanju v zvezi s prenosi delavcev v okviru prenosa podjetij kot posledice različnih statusnih preoblikovanj ter reorganizacijami delovnega procesa znotraj družb, vključno z izvedbo celovitih postopkov prenehanja delovnih razmerjih, sodelovanjem s predstavniki delavcev in zastopanjem strank pred pristojnimi organi / delovnimi sodišči.

storitvE:

 
 • podpora delavcem pri sklepanju in prekinitvi delovnega razmerja ter varstvo pravic v razmerju do delodajalca in pred sodiščem

 • postopki reorganizacije delovnega procesa ter prenehanja delovnega razmerja (vključno v povezavi s prenehanjem korporativne funkcije poslovodnih oseb / članov uprave)

 • postopki prenosa delavcev v okviru prenosa podjetij

 • priprava pogodb s poslovodnimi osebami / člani uprave in pogodb o zaposlitvi

 • sheme udeležbe delavcev pri dobičku

 • postopki zaposlovanja tujcev in napotitve delavcev v tujino

 • postopki zaposlovanja agencijskih delavcev

 • splošna delovnopravna podpora pri ustanovitvi in upravljanju družb v zvezi s tekočimi zadevami

 • zastopanje strank pred pristojnimi organi (vključno z inšpekcijskimi postopki)

 • zastopanje strank pred delovnopravnimi sodišči

 • ukrepi v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu

 • prilagojeni interni seminarji za stranke