Insolvenčno pravo in prestrukturiranje

 

Z odvetniki vas lahko podpremo na vseh področjih insolvenčnega prava. Imajo namreč obsežne izkušnje pri svetovanju tako posojilodajalcem kot posojilojemalcem v težavah pri reorganizaciji in refinanciranju pred insolventnostjo in bogate izkušnje pri zastopanju upnikov in dolžnikov v postopkih zaradi insolventnosti in pravdah v zvezi z insolventnostjo. Z našim multidisciplinarnim pristopom pa lahko zagotovimo celostno svetovanje, tako da, kolikor je potrebno, vključimo strokovnjake iz drugih področij, kot sta bančništvo in finance ter gospodarsko pravo ter združitve in prevzemi.

storitvE:

 
  • reorganizacija in refinanciranje pred nastopom insolventnosti

  • zaščita pravic upnikov

  • zastopanje v postopkih zaradi insolventnosti in reševanje sporov v zvezi z insolventnostjo

  • dogovori o izravnavi (close-out netting)

  • združitve in prevzemi podjetij v težavah

  • osebni stečaj