Intelektualna lastnina, IT & naravoslovne znanosti

 

Naši sodelujoči odvetniki imajo dolgoletne izkušnje z blagovnimi znamkami, modeli, avtorskimi pravicami in nelojalno konkurenco. Dejavni so tudi na področju boja proti piratstvu izdelkov in programske opreme, vključno s carinskimi zasegi in spori o domenskih imenih. izkušnje imajo tudi s svetovanjem v sodnih postopkih v zvezi z blagovnimi znamkami in modeli ter upravljanjem s portfelji. Nudijo tudi celostno svetovanje v pravdnih in nepravdnih postopkih v zvezi z intelektualno lastnino in novimi tehnologijami ter svetujejo v združitvah in prevzemih in finančnih transakcijah s poudarkom na intelektualni lastnini oz. informacijski tehnologiji.

Podprejo vas lahko tudi na področjU živilskE zakonodajE, zakonodajE o zdravilih, znanosti o življenju ter nelojalnE konkurencE.

storitvE:

 
 • boj proti piratstvu

 • biotehnologija

 • carinski zasegi

 • avtorske pravice

 • modeli

 • domenska imena

 • elektronsko poslovanje

 • živilska zakonodaja in zakonodaja o zdravilih

 • transakcijsko delo na področju intelektualne lastnine (združitve in prevzemi, finance)

 • oddaja dejavnosti informacijske tehnologije v zunanje izvajanje

 • licenciranje

 • pravde

 • razvoj blagovne znamke

 • uveljavljanje zahtevkov (blagovne znamke in modeli)

 • pogodbe o raziskovanju in razvoju

 • pogodbe o programski opremi

 • blagovne znamke

 • nelojalna konkurenca