Splošni pogoji uporabe Storitev in iurall.com

 
 

I. SPLOŠNI POGOJI

Cenimo vašo uporabo naših storitev na spletni platformi https://www.iurall.com ("iurall.com") ("Storitve"). Prosimo, natančno preberite te splošne pogoje uporabe ("Pogoji"), saj urejajo vašo uporabo Storitev, v kolikor ni med nami in Vami drugače dogovorjeno. Storitev ne uporabljajte, če ne želite biti vezani s Pogoji. V primeru da podate povpraševanje ali nas kontaktirate preko iurall.com ali kako drugače drugače komunicirate z nami, bodisi preko iurall.com, elektronske pošte, telefona ali drugih sredstev za komuniciranje, če zahtevate izdelavo ponudb ali še naprej uporabljate katerokoli storitev, ki jo nudi družba IURALL (kot je opredeljena spodaj), vključno z a ne izključno Storitve, potrjujete sprejem Pogojev.

Ponudnik Storitev je družba IURALL, pametne pravne storitve, d.o.o., s sedežem v  Ljubljana, matična številka: 8164509000 ("IURALL"). Lahko se obrnete na nas prek našega spletnega kontaktnega obrazca, prek elektronskega naslova team@iurall.com ali s telefonskim klicem na +386 (0) 820 59 326.

Upoštevajte, da se Pogoji ne nanašajo na odvetnike ali druge specialiste, s katerimi sodelujemo. Če ste odvetnik, drug pravni specialist, davčni svetovalec ali kateri koli drug ponudnik storitev in želite razpravljati o delu z nami, nam pišite na team@iurall.com.

Storitve spletne platforme iurall.com so namenjene vsem, ki so poslovno sposobni in se strinjajo s temi Pogoji, ki so javno objavljeni na iurall.com.

II. KDO je KAJ

Izrazi, zapisani z veliko začetnico, imajo pomen, kot jim je opredeljen v tem členu in/ali v teh Pogojih.

Ko se Pogoji nanašajo na "mi" ali "nas", se to nanaša na IURALL.

Kjer se v Pogojih sklicujemo na "Vas", to vključuje tudi vse osebe, ki v vašem imenu dostopajo do in/ali uporabljajo Storitve in/ali iurall.com.

“Pravni Akti” vsebujejo Pogoje in Izjavo o zasebnosti ter Izjavo in pojasnilo o piškotkih (cookies), ki sta na voljo na iurall.com.

Uporaba Storitev vam omogoča (i) posredovanje podrobnosti o vaših zadevah – pravnih izzivih, za katere potrebujete pravni nasvet ali drugo pravno storitev ("Zahteva za Ponudbo") in (ii) prejem ponudb odvetnikov ali drugih specialistov za povpraševano pravno ali drugo svetovanje ter morebitne pogoje, ki veljajo za te ponudbe ("Ponudba"). V kolikor se odločite za sodelovanje s ponujenim odvetnikom ali drugim specialistom, vam Storitve omogočajo okolje za sodelovanje in komunikacijo prek IURALL, pri čemer soglašate  s takšnim načinom komunikacije.

Vsakega odvetnika ali drugega specialista, katerega Ponudbo vam posredujemo v odgovor na vašo Zahtevo za Ponudbo, ali ki vam jo sicer neposredno predstavimo, v pogojih imenujemo "Odvetnik".

Kadar govorimo o “Mandat-u“, mislimo na mandatno pogodbeno razmerje med Vami in Odvetnikom.

Sodelujočega Odvetnika ali Odvetnike lahko po zaključenem Mandatu ocenite z “Oceno“.

"Pravne Novice" so splošne informacije o različnih pravnih temah, ki jih objavljamo na naši spletni strani.

"Nagrada za Pravne Storitve" obsega nagrado za izvedbo pravnega ali drugega svetovanja Odvetnika.

"Nagrada za IURALL Storitve" obsega nagrado za opravljeno Storitev in bremeni sodelujočega Odvetnika. Za Vas je uporaba Storitev brezplačna.

III. STORITVE IURALL

Storitve vam posredujemo prek iurall.com in ostalih komunikacijskih kanalov, ki jih pri IURALL uporabljamo ter s tem omogočamo sodelovanje in komunikacijo med Vami, ki iščete pravni nasvet ali drugo pravno storitev, ter Odvetniki. Storitve obsegajo dostop do Odvetnikov, enostavno sodelovanje z njimi prek IURALL komunikacijskih kanalov, upravljanje z dokumenti in izdajanje računov za opravljene Storitve.

IURALL razume vaš pravni izziv, omogoča, da stopite v stik z ustreznim Odvetnikom, vam olajša sodelovanje in komunikacijo z Odvetnikom prek sodobnih komunikacijskih poti, in vam omogoča, da Odvetnika po opravljenem Mandatu ocenite.

IURALL ni odvetniška pisarna in ne nudi pravnega zastopanja. IURALL ne svetuje in ne izdaja pravnih mnenj, priporočil ali nasvetov. Odvetniki niso zaposleni pri IURALL in ne delujejo kot IURALL-ovi podizvajalci. IURALL ni udeležen v dogovorih med Odvetnikom in vami. IURALL ne odgovarja za delovanje ali opustitve Odvetnika, ki za vas opravlja storitev.

Pravne Novice, najdene na iurall.com, so namenjene samo splošnim informativnim namenom in jih je treba uporabiti le kot izhodišče za obravnavo vaših pravnih izzivov. S pravnimi novicami ne zagotavljamo pravnih storitev in z njihovo objavo ne delujemo v funkciji odvetnikov. Pravne novice niso nadomestilo za posvetovanje z odvetnikom glede vašega konkretnega pravnega izziva in se ne smete zanesti na tako pridobljene pravne informacije.

IV. DELOVANJE SPLETNE PLATFORME IURALL

Ne zagotavljamo vam, da bo platforma iurall.com ves čas delovala neprekinjeno ali brez napak.

Medtem ko ukrepamo, da bi preprečili zlorabo naših sistemov, ne moremo jamčiti, da bo iurall.com ves čas deloval brez virusov ali drugih škodljivih kod in ne prevzemamo nobene odgovornosti za izgubo ali škodo, ki bi jo povzročil prenos takšne kode. Priporočamo, da za zaščito vaše opreme in podatkov vedno uporabljate najnovejše požarne zidove in protivlomno programsko opremo.

Ker ne moremo ves čas pregledovati delovanje vseh spletnih strani, ki so povezane z iurall.com, morate pri odpiranju vseh povezav delovati skrbno. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno škodo, ki bi utegnila biti posledica odpiranja ali nedelovanja takšnih povezav.

V. VAŠ ODNOS Z ODVETNIKOM

Pri IURALL-u preverjamo, ali so Odvetniki usposobljeni za (pravno) področje, pomembno za vaš pravni izziv. Čeprav lahko na podlagi vaše zahteve za ponudbo ponavadi predlagamo enega ali več Odvetnikov, ne zagotavljamo njihove sposobnosti, usposobljenosti ali kakovosti njihovega dela. Z iurall.com vam zgolj omogočamo spoznavanje in izbiro primernega Odvetnika za vaše pravne izzive. Ne jamčimo za točnost, kakovost ali popolnost kakršnihkoli informacij ali pomoči, ki vam jih posredujejo Odvetniki. Ne usmerjamo, ne nadzorujemo in ne zastopamo katerega koli Odvetnika.

Če sprejmete katero koli ponudbo, boste z Odvetnikom sklenili Mandat. Spodbujamo vas, da si korespondenco z Odvetnikom izmenjujete prek email naslova, ki ga omogoči IURALL in nas obveščate o poteku vašega Mandata. Vendar ne bomo sodelovali pri nobenem Mandatu, sklenjenem med vami in katerim koli Odvetnikom, zato ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki je posledica pogodbenega odnosa med vami in katerim koli Odvetnikom. Vaša dolžnost je, da izberete ustreznega Odvetnika in se z njim dogovorite o vseh pomembnih okoliščinah vašega pravnega izziva.

Svetujemo, da v vsakem primeru preverite primernost ponujenega Odvetnika za vaš določen projekt. Čeprav upamo, da boste zadovoljni z vsakim Odvetnikom, ki ga najdete s pomočjo IURALL, ne smete angažirati nobenega Odvetnika, če imate kakršne koli dvome ali skrbi glede njega/nje.

V malo verjetnem primeru, da z izbranim Odvetnikom pridete v spor ali nesoglasje, soglašate, da nam sporočite podrobnosti spora takoj, ko je to razumno mogoče. Nudimo vam možnost, da v sporu med Vami in Odvetnikom delujemo kot mediator in skušamo s posredovanjem razrešiti nastali zaplet.

V primeru, če boste s katerim od Odvetnikov, s katerim boste v stik prišli prek Storitev, sklenili pogodbo o dolgotrajnem sodelovanju (za vsaj eno leto) ali ga zaposlili, veljajo naslednja pravila:

-      Vi in/ali Odvetnik sta nas dolžni o takšnem dogovoru / zaposlitvi obvestiti v roku 3 dni po sklenitvi in nam posredovati kopijo dogovora / pogodbe o zaposlitvi (predvsem kopijo določb glede časovne veljavnosti dogovora/zaposlitve in višine plačila za opravljeno delo). Obvestiti nas morate tudi o odpovedi takšnega dogovora / pogodbe o zaposlitvi.

-      Za opravljene pravne storitve vam bomo zaračunali strošek storitve IURALL, vi pa se obvezujete ta strošek v višini 15% določenega mesečnega plačila, preračunanega za dobo 5 let oz. ustrezno manj, če je pogodba sklenjena za krajši čas. To vrednost se zavežete poravnati v 8 dneh po izdaji računa.

VI. VAŠA UPORABA SPLETNE PLATFORME IURALL.COM

iurall.com lahko uporabite le za Zahteve za Ponudbe za resnične pravne izzive, za katere imate sposobnost in zmožnost za podelitev Mandata Odvetniku, in se hkrati strinjate s temi Pogoji. Za kakršen koli pravni izziv, ki je neresničen ali nezakonit, ne smete podati Zahteve za Ponudbo.

Soglašate, da ne boste uporabljali iurall.com in/ali Storitev na kakršenkoli nezakonit način, in zlasti ne:

a. v katero koli zahtevo za ponudbe vključili informacije, ki kršijo kateri koli patent, blagovno znamko, avtorsko delo, poslovno tajnost ali drugo pravico intelektualne lastnine ali lastninsko pravico katere koli osebe;

b. pošiljali prek iurall.com in/ali drugih IURALL komunikacijskih kanalov poškodovane datoteke, datoteke, ki vsebujejo viruse ali kateri koli drug predmet, ki bi lahko poškodoval delovanje računalnika ali druge elektronske naprave;

c. lažno predstavljali drugo osebo ali subjekt;

d. ponarejali ali brisali avtorske podatke, pristne informacije ali zaščitene označbe na katerem koli gradivu, ki ga vsebuje Zahteva za Ponudbo;

e. povzročili, da je delovanje iurall.com prekinjeno, poškodovano, manj učinkovito ali to, da je učinkovitost ali funkcionalnost IURALL na kakršen koli način zmanjšana; ali

f. omejili ali prepovedali kateremu koli drugemu uporabniku, da izkoristi Storitve.

Če želite preklicati Zahtevo za Ponudbe, nam pošljite e-poštno sporočilo na naslov team@iurall.com. To ne bo vplivalo na kakršno koli pogodbo, ki ste jo že sklenili z Odvetnikom.

V nobeno Zahtevo za Ponudbe ne smete vključiti podatkov, s katerimi se lahko identificira katero koli drugo osebo, razen če imate to pravico.

Strinjate se, da brez predhodnega pisnega dovoljenja ne boste kopirali, razmnoževali, spreminjali, ustvarjali izpeljana dela, distribuirai ali javno prikazovali kakršno koli vsebino iz iurall.com.

VII. ZAHTEVA ZA PONUDBE

Zahteva za Ponudbe velja do njene izvršitve ali do preklica. Preklic Zahteve za Ponudbe lahko podate najkasneje do prejema Ponudb Odvetnikov, in sicer po elektronski pošti na team@iurall.com.

Vi ste izključno odgovorni za vsebino, točnost in popolnost vsake Zahteve za Ponudbe, ki jo pošljete IURALL – u, in se strinjate, da vsebujejo samo resnične, točne in aktualne podatke.

Strinjate se, da lahko urejamo, spreminjamo ali odstranimo katere koli dele Zahteve za Ponudbe, za katere menimo, da kršijo katero koli določilo Pravnih Aktov in/ali začasno ali trajno prekinemo vaš dostop do iurall.com brez predhodnega obvestila.

Z oddajo Zahteve za Ponudbe nam podelite brezplačno, trajno, nepreklicno in neizključno licenco za uporabo, kopiranje, razmnoževanje, spreminjanje, objavljanje, urejanje, prevajanje, distribucijo in prikazovanje Zahteve za Ponudbe same ali kot del drugega zapisa v kateri koli obliki, mediju ali tehnologiji, ki so zdaj znana ali bodo v nadaljevanju razvita. Prav tako se odpovedujete katerim koli moralnim avtorskim pravicam na Zahtevah za Ponudbe. V nobeno Zahtevo za Ponudbe ne vključujte podatkov, ki jih ne želite uporabiti na ta način.

Vaše Zahteve za Ponudbe obdelujemo skladno s temi Pogoji. V kolikor s temi Pogoji ni drugače določeno, se v zvezi z Zahtevami za Ponudbe uporabljajo splošne določbe Obligacijskega zakonika, ki urejajo pogodbo o naročilu. 

VIII. KAKO SE RAČUNA IN PLAČUJE

Mandat opravijo vselej Odvetniki v svojem imenu in za svoj račun. Račun za storitve, opravljene v okviru Mandata, izstavijo bodisi Odvetniki, ki ga preko IURALL posredujejo Vam ali, v soglasju z Odvetniki, neposredno IURALL. V slednjem primeru bomo prejeto plačilo za Strošek Pravne Storitve posredovali Odvetniku, ki je opravil delo za Vas. Soglašate, da Odvetnik, ki je opravil storitev za Vas, podatke o svojih stroških redno posreduje IURALL – u. Ne glede na navedeno so računi vselej izstavljeni v skladu s Ponudbo in vsebujejo specifikacijo/seznam opravljenih storitev in Storitve.

Strinjate se, da se vam računi izstavijo v časovnih intervalih predvidoma enega meseca in/ali po opravljeni pravni storitvi Odvetnika. Strinjate se tudi, da boste vse prejete račune poravnali v roku 8 dni od izdaje posameznega računa.

S koriščenjem Storitev IURALL soglašate tudi, da vam račune za opravljene storitve pravnega ali drugega svetovanja posredujemo v elektronski obliki na vaš naslov elektronske pošte.

IX. OCENA OPRAVLJENE STORITVE

Po opravljenem Mandatu boste imeli možnost, da ocenite svojega Odvetnika ("Ocena"). Za podano Oceno ste izključno odgovorni. Strinjate se, da bodo vse Ocene, ki jih poste podalli, skladne s to določbo, in nas boste obvestili o morebitnih kršitvah te določbe. Potrjujete, da katera koli Ocena, ki ste jo podali, ne vsebuje nezakonite ali neprimerne vsebine. Vse Ocene bodo pregledane, da se preveri, ali vsebujejo kakršne koli nezakonite ali neprimerne vsebine, kar vključuje, vendar ni omejeno na vsebino, ki je:

- grožnja;

- nespodobna;

- spolno eksplicitna;

- spodbuja rasizem, sovraštvo ali terorizem; in / ali je

- žaljiva.

Če celotna Ocena ali njen del vsebuje morebitno nezakonito ali neprimerno vsebino, jo lahko po lastni presoji popolnoma ali delno izbrišemo. Pri tem vas nismo dolžni obvestiti o takšni odločitvi.

S podajanjem ocene se strinjate, da: (i) je ocena vaše neodvisno, iskreno in resnično mnenje o Odvetniku, (ii) nimate predhodnega osebnega ali poslovnega odnosa z Odvetnikom, ki ga ocenjujete, in (iii) vam ni bila ponujena nikakršna nagrada za podano Oceno. Strinjate se, da nudimo Odvetniku pravico do odgovora na Oceno.

Podane Ocene bodo dostopne uporabnikom iurall.com. Ne odgovarjamo za zlorabe vaše Ocene s strani tretjih oseb.

Na podatke iz dostopnih Ocen se zanašate na lastno odgovornost.

X. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Strinjate se, da so vse sedanje in prihodnje pravice intelektualne lastnine in druge pravice intelektualne lastnine, ki obstajajo ali se uporabljajo v povezavi s Storitvami ("Intelektualna Lastnina"), vključno, vendar ne omejeno na vsebino katere koli Ocene in način, kako je prikazana na iurall.com in vsi podatki in dokumentacija v zvezi z njo, naša lastnina. Nobena določba teh Pogojev ne prenaša nobenih pravic intelektualne lastnine na Vas.

Samo za namene uporabe iurall.com Vam podeljujemo v obdobju, v katerem se ta uporaba vrši, neprenosljivo licenco za uporabo naše intelektualne lastnine.

Če avtorske pravice in/ali druge pravice intelektualne lastnine v vsebini katere koli Ocene, ki jo posredujete Vi, še ne pripadajo nam, nam dajete celovito, trajno, nepreklicno, neizključno, in prenosljivo licenco za uporabo, kopiranje, spreminjanje, prikazovanje in ustvarjanje izvlečkov ali izpeljanih del te Ocene v vseh medijskih formatih na iurall.com in/ali v okviru drugih izdelkvo IURALL in v drugih kanalih, vključno z mobilnimi, elektronskimi sporočili, socialnimi mediji, PR, tekmovanji in sporočili za javnost ter tudi drugje vključno z namenom promocije IURALL-a. Niste upravičeni do plačila avtorskih honorarjev ali kakršnih koli drugih nadomestil ali pristojbin, povezanih s takšno uporabo podane Ocene. Odpovedujete se svojim moralnim pravicam na takšni Oceni v obsegu, ki je zakonsko dovoljen. Vsakemu drugemu uporabniku IURALL – a podelite tudi licenco za uporabo svoje ocene v obsegu, ki je izrecno dovoljen s temi Pogoji.

XI. ODGOVORNOST

Če ste nezadovoljni z IURALL– om ali določbami Pogojev, je vaše edino pravno sredstvo v skladu s Pogoji, da prenehate uporabljati Storitve. Ne odgovarjamo za kakršenkoli neuspeh ali zamudo pri nudenju naših Storitev, in tudi ne za pogodbeno ali nepogodbeno nastalo škodo, ki izhaja iz ali je na kakršenkoli način povezana s Pogoji.

Ne odgovarjamo za izgubo poslov, izgubo dobička, prekinitev poslovanja, izgubo poslovnih informacij ali kakršno koli drugo gospodarsko izgubo (tudi če smo bili seznanjeni z možnostjo take izgube ali škode).

XII. KONČNE DOLOČBE

Pridržujemo si pravico, da prekinemo ponudbo IURALL ali kadar koli omejimo dostop do iurall.com brez kakršnega koli razloga, tudi če mislimo, da kršite katerega koli od Pravnih Aktov.

Določbe Pravnih Aktov lahko občasno spreminjamo in objavljamo takšne spremembe na iurall.com. Če se ne strinjate s spremembami Pravnih Aktov, imate pravico prenehati uporabljati Storitve in to storite takoj. Vaša nadaljnja uporaba IURALL – a po datumu, ko so bile spremembe objavljene, pomeni sprejetje spremenjenih Pravnih Aktov.

Pogoji pričnejo veljati z dnem objave na iurall.com.

Pogoji se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni Pogoji pričnejo veljati z dnevom objave na iurall.com.

Podjetje IURALL, d.o.o. in uporabniki Storitev IURALL se morebitne medsebojne spore zavezujejo reševati pred pristojnim sodiščem po sedežu podjetja IURALL, d.o.o.

XIII.   INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Podatki o sedežu družbe ter osnovni podatki:

IURALL, pametne pravne rešitve, d.o.o.

Sedež: Ljubljana

Poslovni naslov: Torkarjeva ulica 11, 1000 Ljubljana

Matična št.: 8164509000

Davčna št.: 83324569

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, sklep opr. št. Srg 2018/10413

TRR št. SI56 1010 0005 6629 080, odprt pri Intesa Sanpaolo Bank

Telefon: : +386 (0) 820 59 326

E-mail: admin@iurall.com

Spletna stran: https://www.iurall.com

Objavljeno dne 03. 08. 2018