Pravo EU in konkurenčno pravo

 

Odvetniki s katerimi sodelujemo na področju konkurenčnega prava in prava EU izhajajo iz vodilnih odvetniških pisarn na tem področju in se lahko pohvalijo tudi z akademskim delom v tej sferi. Gre za prave specialiste, ki imajo izkušnje iz vseh sektorjev v zadevah nadzora koncentracij, konkurenčno-pravnih zadevah in primerih (ne)dovoljenih državnih pomoči. Poleg tega razrešujejo kompleksna vprašanja "ad hoc" pomoči in postopkov izterjave kot tudi vprašanja o kršitvah zakonodaje o državnih pomočeh na zasebni ravni.

Podprejo vas lahko pri spodnjih in drugih storitvah:

 
  • nadzor koncentracij / večnacionalne priglasitve koncentracij

  • konkurenčno-pravne preiskave in postopki / pravde

  • priprava programov skladnosti (compliance)

  • strateško sodelovanje / skupni podjemi

  • sporazumi o distribuciji

  • državna pomoč

  • pravo EU