Razvoj nepremičnin

 

Naši sodelujoči odvetniki za nepremičninsko pravo svetujejo zlasti investitorjem in projektantom pri pridobitvah nepremičnin prek nakupa sredstev ali deležev, vključno s financiranjem, razvojem nepremičnin – od gradbenih dovoljenj, pogodb o gradnji do pogodb o najemu – prodajo in povratnim zakupom, upravljanjem s terjatvami, pravdami v zvezi z nepremičninami, skupnimi podjemi in javno-zasebnimi partnerstvi, strukturiranjem nepremičninskih skladov, inovativnimi transakcijami in prestrukturiranji kapitalskih trgov.

storitvE:

 
 • pridobitve/prodaja nepremičnin in nepremičninskih podjetij

 • razvoj projektov

 • gradbeništvo

 • skrbni pregled poslovanja / preiskava lastništva

 • strukture financiranja

 • strukturiranje nepremičninskih skladov in neprem. delniških družb

 • pogodbe o najemu

 • prodaja in povratni zakup

 • vodenje terjatev

 • pogodbe z arhitekti, glavnimi izvajalci in gradbeniki

 • gradnja obratov in gradbena dovoljenja

 • zemljiškoknjižno pravo

 • pravde v zvezi z nepremičninami

 • javno-zasebna partnerstva v zvezi z infrastrukturo

 • energetski projekti (solarne elektrarne, vetrni parki, fotonapetostne elektrarne)