Reševanje sporov

 

Naši sodelujoči odvetniki imajo obsežne izkušnje na področju reševanje sporov, pravdnega postopka, arbitraže in mediacije. ukvarjajo se z gospodarskimi, civilnimi in čezmejnimi spori in imajo veliko izkušenj z obravnavanjem primerov pred začetkom sojenja, vključno z notranjo organizacijo in pripravo primerov ter upravljanjem z dokumenti.

poleg odvetnikov pa sodelujemo tudi z mediatorji in spodbujamo izvensodno reševanje sporov. za vas lahko organiziramo postopek mediacije, ki ga bo vodil/a preverjen/a mediator/ekipa mediatorjev.

storitve:

 
  • domači in mednarodni spori ter gospodarski spori

  • arbitraža

  • mediacija in druge oblike alternativnega reševanje sporov

  • pravdni in nepravdni postopki