Regulativa / javno pravo

 

z nami sodelujoči odvetniki imajo izkušnje zagotavljanja pravne podpore strankam na kompleksnem področju reguliranih dejavnosti in sektorjev, kot so energetika, telekomunikacije in mediji, infrastrukturni sektor, živilska industrija, farmacevtska ter tobačna in kemična industrija. poleg svetovanja na navedenih področij so odvetniki strokovnjaki na področju varstva osebnih podatkov in novih tehnologij, kar med drugim vključuje tudi preverjanje in zagotavljanje skladnosti obdelave podatkov z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

z nami lahko najameta tudi odvetnike za svetovanje na področju veljavne zakonodaje in implementacije EU direktiv.

storitvE:

 
 • telekomunikacije

 • energetsko pravo (vključno z obnovljivimi viri in trgovanjem energenti)

 • okoljsko pravo (vključno z ocenami učinkov na okolje, izgradnjo in licenciranjem obratom, upravljanjem z odpadki)

 • svetovanje na področju infrastrukture

 • farmacevtska industrija

 • varstvo osebnih podatkov in zasebnost

 • nove tehnologije

 • elektronsko poslovanje

 • prehrambena industrija

 • javna naročila in javno-zasebna partnerstva

 • zastopanje v upravnih postopkih