To sporočilo je namenjeno imenovanemu posamezniku zgoraj in je zaupne narave ter je lahko tudi privilegirano. Če niste nameravani naslovnik, prosimo, ne brat, kopirat, uporabit ali razkrit te komunikacije drugim. Prosimo vas tudi, da obvestite pošiljatelja z odgovorom na to sporočilo in da sporočilo z vsemi priponkami izbrišete iz vašega sistema.


IURALL d.o.o., Ljubljana, je družba za pametne pravne rešitve, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, matična številka 8164509000, vpoklican osnovni kapital: 24.000,00 EUR, kontakt: +386 (0) 820 59 326 in/ali team@iurall.com