Skladnost z zakonodajo in gospodarski kriminal

 

Podjetja se na vseh področjih poslovanja soočajo z vedno večjimi tveganji v zvezi s skladnostjo z zakonodajo. V odgovor na to sodelujemo s specializiranimi odvetniki, ki svetuje na področju skladnosti z zakonodajo in gospodarskega kriminala.

Podprejo vas lahko pri spodnjih in drugih storitvah:

 
  • preprečevanje korupcije (vključno z notranjimi preiskavami, programi skladnosti z zakonodajo, smernicami pri ravnanju, sistemi nadzora itd.)

  • finančno kazensko pravo, kazniva dejanja zoper premoženje (goljufija, zloraba zaupanja itd.)

  • trgovanje na podlagi notranjih informacij

  • pranje denarja

  • kazniva dejanja s področja insolventnosti

  • okoljsko kazensko pravo

  • varstvo osebnih podatkov

  • kršitev varstva poslovne skrivnosti

  • kazniva dejanja v zvezi z mediji

  • vzpostavitev telefonskih linij za prijavo kršitev (Whistleblowing Hotlines)