Startup podjetja

 

Startupom po načelu "vse na enem mestu" (one-stop shop) omogočamo najem odvetnikov za nudenje celovite pravne podpore v vseh fazah poslovanja in razoja vključno z ustanovitvijo, varstvom pravic intelektualne lastnine in IT, načrtovanjem transakcij, pridobivanju lastniškega in dolžniškega financiranja, programov udeležbe zaposlenih, svetovanjem glede operativnih dejavnosti in skladnosti poslovanja, varstvom osebnih podatkov ter pravnim svetovanjem in pripravo strategij v primeru izstopa.

ker imamo tudi lasten know-how glede razvoja startup podjetja lahko zagotovimo optimizirano razumevanje vaših potreb ter celostno svetovanje od samega začetka.

z enakim know-how-om lahko v razmerju do startup podjetij zagotovimo potrebno podporo vlagateljem.

storitve:

 
  • pravne storitve v zvezi z ustanavljanjem podjetij, vključno z ustanovitvenimi akti / družbenimi pogodbami

  • standardna poslovna dokumentacija

  • programi udeležbe zaposlenih

  • varstvo pravic intelektualne lastnine in IT, vključno z zaščito strokovnega znanja, blagovnih znamk, avtorskih pravic in patentov

  • dolžniško in lastniško financiranje startup podjetij

  • strukturiranje in izvedba izstopa, vključno s pripravo in izvedbo postopkov začetnih javnih ponudb (IPO)

  • storitve s področja regulative in skladnosti poslovanja, vključno z varstvom osebnih podatkov