Izjava o zasebnosti

 
 

I. Splošno

IURALL (kot je ta pojem definiran spodaj) spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

IURALL se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani in/ali v katerikoli komunikaciji z IURALL, tako preko elektronske pošte, telefona ali drugače, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov (“Izjava”), da vaših podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

II. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba IURALL, pametne pravne rešitve, d. o. o., naslov: Torkarjeva 11, 1000 Ljubljana, e-naslov: admin@iurall.com, telefonska številka: +368 (0) 820 59 326 (“IURALL”).

Ker nam je vaša zasebnost izjemno pomembna, smo v ta namen imenovali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, na katero se lahko obrnete v primeru vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov je: Ana Jereb, kontaktni e-naslov: admin@iurall.com.

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov velja stroga zaupnost.

III. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Obisk spletne strani:

Ob vsakem obisku spletne www.iurall.com se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

IURALL tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Pošiljanje povpraševanja:

Na naši spletni strani lahko izpolnite spletni obrazec, s katerim oddate vaše povpraševanje za opravo storitev. V ta namen IURALL od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

- ime in priimek,

- firma podjetja,

-  e-naslov,

-  telefonska številka,

-  podatke o vsebini vašega povpraševanja.

Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so kako drugače sporočeni IURALL, se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti IURALL, tj. povezovanje in sodelovanje med ponudniki in iskalci pravnih in drugih storitev. Podatke zbiramo za namene odgovora na vaše povpraševanje, za upravljanje in koordinacijo priprave ponudb in/ali priprave in sklenitve mandatne pogodbe z odvetnikom ali drugim specialistom ter izvajanja take pogodbe. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo nuditi IURALL-ovih storitev.

Prijava na novice:

Na naši spletni strani se lahko naročite tudi na prejemanje elektronskih novic o aktualnih temah. V ta namen vas lahko IURALL prek elektronske pošte obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev in o novostih aktualne pravne ureditve, ki so neposredno vezane na IURALL ali njegove storitve. O novostih vas bomo obveščali ne pogosteje kot enkrat mesečno.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki 7. “Vaše pravice” spodaj.

IV. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

- ponudnikom pravnih in drugih storitev, s katerimi sodeluje IURALL v okviru opravljanja IURALL storitev;

- ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;

-  ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;

-  administratorju in skrbniku spletne strani.

IURALL se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. V kolikor bi potrebovali IURALL storitve v tujini, bomo vaše osebne podatke v tujino prenesli samo z vašim posebnim soglasjem.

V. Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

- dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;

-  podatki o povpraševanju se hranijo najdlje do konca leta, ki sledi zadnjemu povpraševanju;

-vsi podatki v zvezi z nadaljnjim poslovnim sodelovanjem, ki sledi začetnemu povpraševanju in sklenjenimi pogodbami se hranijo še 5 (pet) let po zaključku sodelovanja na podlagi sklenjene pogodbe;

-  vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do preklica.

VI. Način varstva vaših podatkov

IURALL se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani in/ali v katerikoli komunikaciji z IURALL, tako preko elektronske pošte, telefona ali drugače. IURALL bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Dostop do računalnikov imajo le zaposleni in pooblaščene osebe IURALL. Vsi računalniki uporabljajo požarne zidove, spletna stran www.iurall.com pa je zaščitena z SSL certifikatom.  

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani kot je predvideno v točki 5 zgoraj, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

VII. Vaše pravice

IURALL zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov in so naštete v tej Izjavi.

Odjava od prejemanja novic:

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, ali nam pošljete elektronsko sporočilo z vsebino "ODJAVA" na elektronski naslov: admin@iurall.com.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu IURALL:

-  potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,

-  omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),

- poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),

-  omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,

-  omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),

-  omogoči pravico do omejitve obdelave,

-  omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,

-  omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,

-  omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica in

-  poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo IURALL posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

IURALL se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

VIII. Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri IURALL:

Kontaktna oseba: Ana Jereb

Telefonska številka: +368 (0) 820 59 326.

Elektronski naslov: admin@iurall.com.

IX. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

 

V Ljubljani, dne 03. 08. 2018