Zavarovalno pravo

 

Z nami sodelujoči odvetniki svetujejo številnim zavarovalnicam o transakcijah v zavarovalniškem sektorju, kakor tudi o strukturi distribucije, oblikovanju izdelkov in vseh povezanih regulativnih in davčnih zadevah za življenjske, neživljenjske in pozavarovalne posle.

Odvetniki lahko Nudijo podrobno pravno analizo vseh veljavnih zakonov in predpisov o zavarovanju, zlasti glede življenjskega, zavarovanja odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev ter premoženjskega zavarovanja.

storitvE:

 
 • protikorupcija (programi skladnosti, smernice, sistemi spremljanja, itd.)

 • vsi vidiki življenjskega zavarovanja (vključno z zasnovo izdelka) in premoženjskega zavarovanja

 • D&O zavarovanje

 • bančna zavarovanja

 • sporazumi o distribuciji in sodelovanju

 • splošni pogoji

 • garancijska zavarovanje pri transakcijah združitev in prevzemov

 • regulativa in skladnost

 • davčni vidik

 • zavarovalni spori

 • portfeljski transferji